logotype

Kontakt

Koolitegevusest Lüganusel on esimesed andmed Lüganuse kiriku kroonikas aastast 1694.

Telefon: direktor 332 5860 õpetajad 332 5861

E-post: kool[at]lyganuse.edu.ee

www.lyganuse.edu.ee

 

Kiviõli tee 25
43301 Lüganuse
Ida-Virumaa


 

image1 image2 image3 image4

Üritused

Huviringid

Võimla kasutamise graafik

 

Lüganuse Keskkoolis tegutsevad järgmised ringid: mudilaskoor, spordiring, tantsuring, arvutiring, robootika, nutiring, aineringidest inglise keel ja vene keel. Eesmärgiks on leida kunstiringi juhendaja ning tegevust alustada.

Noorkotkad saavad tegutseda Lüganusel kaitseliidu majas. Kodutütred on alustanud samuti tegutsemist kaitseliidu ruumides.

 

Koolis tegutseb õpilasesindus, kuhu kuuluvad õpilased 7.- 12. klassini. Õpilasesindus valitakse sügisel õppeaasta alguses. Iga klass valib 2- 3 esindajat, vastavalt soovile. Õpilasesindus ise valib presidendi ja teised liikmed. Õpilasesinduse liige on esindatud ka kooli hoolekogus. Õpilasesinduse tööd koordineerib kooli huvijuht.

 

Koolil on välja kujunenud mitmed traditsioonilised üritused: tervisepäev „Reipalt koolipinki“, „rebaste“ ristimine, päkapikupäev algklassidele, advendihommikud, jõulupeod, stiilinädal, kevadised spordipäevad, grillipäev, direktori vastuvõtt parimatele õpilastele.

Eesmärgiks on juurutada traditsiooniks teemanädalad. Muusikanädal, kunstinädal jne. Hakata läbi viima igal õppeaastal sariviktoriine või –mälumänge.

Kool püüab lapsi viia Eesti teatritesse, selleks kasutatakse programmi „Teater maale“, et vähendada transpordikulusid.