logotype

Kontakt

Koolitegevusest Lüganusel on esimesed andmed Lüganuse kiriku kroonikas aastast 1694.

Telefon: direktor 332 5860 õpetajad 332 5861

E-post: kool[at]lyganuse.edu.ee

www.lyganuse.edu.ee

 

Kiviõli tee 25
43301 Lüganuse
Ida-Virumaa


 

image1 image2 image3 image4

Terviseameti soovitused

Terviseamet on koostanud soovitused koolidele ja koolieelsete lasteasutuste
juhtidele seoses COVID-19 haiguse levimusega maailmas. Palume Teil levitada
soovitusi enda hallatavates haridusasutustes.

Kõige olulisem on viiruse leviku tõkestamisel kiire infovahetus erinevate
ametkondade vahel ning tasakaalustatud, tõenduspõhise info ja
käitumisjuhiste jagamine elanikkonnale.

Tulenevalt epidemioloogilisest olukorrast maailmas, soovitab Terviseamet
teavitada lastevanemaid, kes käisid puhkamas kõnealuse viiruse suurema
levikuga paikades. Võimalusel soovitatakse neil viibida koos lastega 14
päeva kodus ja jälgida perekonna tervislikku seisundit.

Lapsevanematel, kelle laps ettevaatusabinõuna koju jääb, palume
teavitada sellest õppeasutust. E-õppe vahendeid kasutades on võimalik
korraldada sellel ajal individuaalõpet kodustes tingimustes.

Haridus- ja Teadusministeerium kutsub üles haridusasutuste juhte ja
pidajaid jälgima olukorda oma asutuses ning tegutsema vastavalt
olukorrale, järgides Terviseameti soovitusi. Kool hindab koos pidajaga,
kas olukord asutuses vajab sekkumist ning tegutseb nende volituste piires,
mille sätestab Põhikooli- ja Gümnaasiumiseaduse § 45.

Anname teada, et hetkel ei nõua olukord erakorralisi meetmeid
haridusasutustes, kuid arvestades ka grippi haigestumise hooajalist tõusu,
palume Teil pöörata olulist tähelepanu piisknakkuste ennetusmeetmetele.Haridus- ja Teadusministeerium jälgib olukorda ja vastavalt vajadusele
edastame täiendavat infot. Kutsume haridusrahvast ja kõiki teisi üles
säilitama rahulikku meelt ning tegutsema läbimõeldult ja värskele
ametlikule teabele tuginedes.