Koolielu

Huviringid


Ürituste plaan

Huviringid

Võimla kasutamise graafik

 

Lüganuse Koolis tegutsevad järgmised ringid: kunstiring, teatriring, spordiring, arvutiring, liiklusring, tehnikaring ja aineringidest inglise keel.

Koolis tegutseb õpilasesindus, kuhu kuuluvad õpilased 5.- 9. klassini. Õpilasesindus valitakse õppeaasta alguses. Iga klass valib 2 esindajat. Õpilasesindus ise valib esimehe ja protokollija. Õpilasesinduse liige on esindatud ka kooli hoolekogus. Õpilasesinduse tööd koordineerib kooli huvijuht.

Koolil on välja kujunenud mitmed traditsioonilised üritused: tervisepäev „Reipalt koolipinki“, liikumispäev, isadepäev, emadepäev, päkapikupäev algklassidele, advendihommikud, jõulupeod, kevadised spordi- ja matkapäevad, grillipäev.

Kool püüab lapsi viia Eesti teatritesse, selleks kasutatakse programmi „Teater maale“, et vähendada transpordikulusid.

Ürituste plaan

Huviringid

Võimla kasutamise graafik

 

Lüganuse Koolis tegutsevad järgmised ringid: kunstiring, teatriring, spordiring, arvutiring, liiklusring, tehnikaring ja aineringidest inglise keel.

Koolis tegutseb õpilasesindus, kuhu kuuluvad õpilased 5.- 9. klassini. Õpilasesindus valitakse õppeaasta alguses. Iga klass valib 2 esindajat. Õpilasesindus ise valib esimehe ja protokollija. Õpilasesinduse liige on esindatud ka kooli hoolekogus. Õpilasesinduse tööd koordineerib kooli huvijuht.

Koolil on välja kujunenud mitmed traditsioonilised üritused: tervisepäev „Reipalt koolipinki“, liikumispäev, isadepäev, emadepäev, päkapikupäev algklassidele, advendihommikud, jõulupeod, kevadised spordi- ja matkapäevad, grillipäev.

Kool püüab lapsi viia Eesti teatritesse, selleks kasutatakse programmi „Teater maale“, et vähendada transpordikulusid.