Koolielu

Huviringid


Üritused

Huviringid

Võimla kasutamise graafik

 

Lüganuse Keskkoolis tegutsevad järgmised ringid: mudilaskoor, spordiring, tantsuring, arvutiring, robootika, nutiring, aineringidest inglise keel ja vene keel.

 

Koolis tegutseb õpilasesindus, kuhu kuuluvad õpilased 7.- 9. klassini. Õpilasesindus valitakse sügisel õppeaasta alguses. Iga klass valib 2- 3 esindajat, vastavalt soovile. Õpilasesindus ise valib presidendi ja teised liikmed. Õpilasesinduse liige on esindatud ka kooli hoolekogus. Õpilasesinduse tööd koordineerib kooli huvijuht.

 

Koolil on välja kujunenud mitmed traditsioonilised üritused: tervisepäev „Reipalt koolipinki“, päkapikupäev algklassidele, advendihommikud, jõulupeod, stiilinädal, kevadised spordipäevad, grillipäev.

Eesmärgiks on juurutada traditsiooniks teemanädalad. Muusikanädal, kunstinädal jne. Hakata läbi viima igal õppeaastal sariviktoriine või –mälumänge.

Kool püüab lapsi viia Eesti teatritesse, selleks kasutatakse programmi „Teater maale“, et vähendada transpordikulusid.

Üritused

Huviringid

Võimla kasutamise graafik

 

Lüganuse Keskkoolis tegutsevad järgmised ringid: mudilaskoor, spordiring, tantsuring, arvutiring, robootika, nutiring, aineringidest inglise keel ja vene keel.

 

Koolis tegutseb õpilasesindus, kuhu kuuluvad õpilased 7.- 9. klassini. Õpilasesindus valitakse sügisel õppeaasta alguses. Iga klass valib 2- 3 esindajat, vastavalt soovile. Õpilasesindus ise valib presidendi ja teised liikmed. Õpilasesinduse liige on esindatud ka kooli hoolekogus. Õpilasesinduse tööd koordineerib kooli huvijuht.

 

Koolil on välja kujunenud mitmed traditsioonilised üritused: tervisepäev „Reipalt koolipinki“, päkapikupäev algklassidele, advendihommikud, jõulupeod, stiilinädal, kevadised spordipäevad, grillipäev.

Eesmärgiks on juurutada traditsiooniks teemanädalad. Muusikanädal, kunstinädal jne. Hakata läbi viima igal õppeaastal sariviktoriine või –mälumänge.

Kool püüab lapsi viia Eesti teatritesse, selleks kasutatakse programmi „Teater maale“, et vähendada transpordikulusid.