Meie koolist

Õppenõukogu

TÄHELEPANU!

  1. trimestri hinded välja panna kolmapäeval, 23. novembril.

Tunnistused anda reedel, 25. novembril

 

 

Õppenõukogu toimub esmaspäeval, 28. novembril kell 14.30 eesti keele klassis.

 

Päevakord:

 

1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine – T. Lont

2. I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused. Tugimeetmete rakendamine  –      T. Sai,    aineõpetajad,    

                                                                         klassijuhatajad

3. Koolikohustuse täitmine 1. trimestril –      T. Sai

4. 8. klassi loovtöö teemade kinnitamine ja

juhendajate määramine -                                  T. Sai

5. Detsembrikuus toimuvad üritused. Ülesannete jaotamine. –                                                      K. Riives


                      Lüganuse Kooli  
             ÕPPENÕUKOGU   TÖÖPLAAN  
                              2022/2023  
     
Eesmärk: 1. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkuse hindamine erinevates
   valdkondades  
  2. Kooli sisehindamine õppe- ja kasvatustöö probleemide lahendamiseks
  ja õppetöö parandamiseks järgneval õppeaastal  
AEG PÄEVAKORD VASTUTAJA
28. 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine   T.Lont
NOVEMBER 2. I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused. Tugimeetmete   T.Sai, klassijuhatajad
  rakendamine õppetulemuste parandamiseks aineõpetajad
  3. Koolikohustuse täitmine I trimestril   T.Sai
  4. Dokumentatsiooni täitmine kontrolli tulemused (e-päevikud,     T.Sai
  puudumiste märkimine)  
  5. Üleriigiliste ja koolisiseste tasemetööde tulemused T. Sai
  6. 8. klassi loovtööteemade kinnitamine ja juhendajate määramine T. Sai
     
20. 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine   T. Lont
MÄRTS 2. II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused, rakendatud   T. Sai
  tugimeetmete tõhusus, vajadusel nende muutmine  
  3. Koolikohustuse täitmine II trimestril, analüüs,    T. Sai
  meetmete rakendamine puudumiste vähendamiseks  klassijuhatajad
  4. 9.kl. õpilaste õppetöö kokkuvõte kahe trimestri  põhjal T. Surkina
  5. Ukraina õpilaste õppetöö tulemused aineõpetajad, 
    klassijuhatajad
     
     
9. 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest   T. Lont
JUUNI 2. III õppeveerandi õppe- ja kasvatustöö tulemustest   T. Sai
  3. Õpilaste osavõtt maakondlikest olümpiaadidest,   T. Sai
  konkurssidest, võistlustest  
  4. 2022/23. õ.a. tulemustest, õpilaste täiendavale õppetööle   T. Sai
  jätmine, järgmisesse klassi üleviimine, klassikursuse kordama aineõpetajad
  jätmine, kiituskirjaga lõpetamine,"neljadele" ja "viitele" õppinud  klassijuhatajad
  õpilaste autasustamine  
     
     
15.    
JUUNI 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest   T. Lont
  2. IX kl. lõpueksamite tulemused, põhikooli   T. Sai
  lõpetamine, lõputunnistuste väljaandmine  
  3. Õppeaasta tulemuste analüüs, ettepanekud õppetöö tõhustamiseks   T. Sai, õpetajad
  ja tulemuste parandamiseks järgmisel õppeaastal  
  4. Täiendava õppetöö tulemused, järgmisesse klassi üleviimine T. Sai, aineõpetajad
     
     
     
28.    
AUGUST 1. Õppenõukogu sekretäri valimine   T. Lont
  2. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine   T. Lont
  3. 2022/2023. õ.a. sisehindamise kokkuvõte, ettepanekud   T. Sai
  kasvatustöö täiustamiseks  
  4. 2023/2024. õ.a. õppe- ja kasvatustöö eesmärgid   T. Lont
  5. 2023/24. õ-a üldtööplaani läbiarutamine ja heakskiitmine    T. Lont
  6. VIII klassi loovtöö teemade ja juhendajate kinnitamine K. Sarri
     
                      Lüganuse Kooli  
             ÕPPENÕUKOGU   TÖÖPLAAN  
                              2022/2023  
     
Eesmärk: 1. Kooli õppe- ja kasvatustegevuse tulemuslikkuse hindamine erinevates
   valdkondades  
  2. Kooli sisehindamine õppe- ja kasvatustöö probleemide lahendamiseks
  ja õppetöö parandamiseks järgneval õppeaastal  
AEG PÄEVAKORD VASTUTAJA
28. 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine   T.Lont
NOVEMBER 2. I trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused. Tugimeetmete   T.Sai, klassijuhatajad
  rakendamine õppetulemuste parandamiseks aineõpetajad
  3. Koolikohustuse täitmine I trimestril   T.Sai
  4. Dokumentatsiooni täitmine kontrolli tulemused (e-päevikud,     T.Sai
  puudumiste märkimine)  
  5. Üleriigiliste ja koolisiseste tasemetööde tulemused T. Sai
  6. 8. klassi loovtööteemade kinnitamine ja juhendajate määramine T. Sai
     
20. 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine   T. Lont
MÄRTS 2. II trimestri õppe- ja kasvatustöö tulemused, rakendatud   T. Sai
  tugimeetmete tõhusus, vajadusel nende muutmine  
  3. Koolikohustuse täitmine II trimestril, analüüs,    T. Sai
  meetmete rakendamine puudumiste vähendamiseks  klassijuhatajad
  4. 9.kl. õpilaste õppetöö kokkuvõte kahe trimestri  põhjal T. Surkina
  5. Ukraina õpilaste õppetöö tulemused aineõpetajad, 
    klassijuhatajad
     
     
9. 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest   T. Lont
JUUNI 2. III õppeveerandi õppe- ja kasvatustöö tulemustest   T. Sai
  3. Õpilaste osavõtt maakondlikest olümpiaadidest,   T. Sai
  konkurssidest, võistlustest  
  4. 2022/23. õ.a. tulemustest, õpilaste täiendavale õppetööle   T. Sai
  jätmine, järgmisesse klassi üleviimine, klassikursuse kordama aineõpetajad
  jätmine, kiituskirjaga lõpetamine,"neljadele" ja "viitele" õppinud  klassijuhatajad
  õpilaste autasustamine  
     
     
15.    
JUUNI 1. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmisest   T. Lont
  2. IX kl. lõpueksamite tulemused, põhikooli   T. Sai
  lõpetamine, lõputunnistuste väljaandmine  
  3. Õppeaasta tulemuste analüüs, ettepanekud õppetöö tõhustamiseks   T. Sai, õpetajad
  ja tulemuste parandamiseks järgmisel õppeaastal  
  4. Täiendava õppetöö tulemused, järgmisesse klassi üleviimine T. Sai, aineõpetajad
     
     
     
28.    
AUGUST 1. Õppenõukogu sekretäri valimine   T. Lont
  2. Eelmise õppenõukogu otsuste täitmine   T. Lont
  3. 2022/2023. õ.a. sisehindamise kokkuvõte, ettepanekud   T. Sai
  kasvatustöö täiustamiseks  
  4. 2023/2024. õ.a. õppe- ja kasvatustöö eesmärgid   T. Lont
  5. 2023/24. õ-a üldtööplaani läbiarutamine ja heakskiitmine    T. Lont
  6. VIII klassi loovtöö teemade ja juhendajate kinnitamine K. Sarri