Meie koolist

Traditsioonid


KOOLI ERIPÄRA

 

Lüganuse Kooli eripäradeks on:

 • Ajalooline koolihoone
 • Õppetöö kolmes erinevas hones
 • Väike kool
 • Eelkool
 • Koolipark, kus saab läbi viia õppetunde värskes õhus
 • Talvised suusarajad kooli pargis

      -    Kooli muuseumi olemasolu (muuseumitunnid)

 • TÜ Teaduskooli töös osalemine
 • Õppetöö läbiviimine Eesti erinevates loodushariduskeskustes
 • Aktiivne osalemine maakonna ja üleriigilistel aineolümpiaadidel ja -võistlustel
 • Kuulumine Ettevõtliku Kooli võrgustikku
 • Oleme liitunud "Rohelise kooli" programmiga

 

 

TRADITSIOONID

 • Advendihommikud
 • Päkapikupäev
 • Jõulukontsert
 • Jõululaat koostöös Püssi kultuurimajaga
 • Jõuluaegne heategevusprojekt
 • Kevadlaat koostöös Lüganuse Külaseltsiga
 • Regulaarsed teatrikülastused nii õpilatele kui õpetajatele
 • Väga headele hinnetele õppivate õpilaste tunnustamine
 • Ekskursioonid, matkad
 • Teaduspäevad

 

 

KOOLI ERIPÄRA

 

Lüganuse Kooli eripäradeks on:

 • Ajalooline koolihoone
 • Õppetöö kolmes erinevas hones
 • Väike kool
 • Eelkool
 • Koolipark, kus saab läbi viia õppetunde värskes õhus
 • Talvised suusarajad kooli pargis

      -    Kooli muuseumi olemasolu (muuseumitunnid)

 • TÜ Teaduskooli töös osalemine
 • Õppetöö läbiviimine Eesti erinevates loodushariduskeskustes
 • Aktiivne osalemine maakonna ja üleriigilistel aineolümpiaadidel ja -võistlustel
 • Kuulumine Ettevõtliku Kooli võrgustikku
 • Oleme liitunud "Rohelise kooli" programmiga

 

 

TRADITSIOONID

 • Advendihommikud
 • Päkapikupäev
 • Jõulukontsert
 • Jõululaat koostöös Püssi kultuurimajaga
 • Jõuluaegne heategevusprojekt
 • Kevadlaat koostöös Lüganuse Külaseltsiga
 • Regulaarsed teatrikülastused nii õpilatele kui õpetajatele
 • Väga headele hinnetele õppivate õpilaste tunnustamine
 • Ekskursioonid, matkad
 • Teaduspäevad