Meie koolist

Ajalugu

Koolitegevusest Lüganusel on esimesed andmed Lüganuse kiriku kroonikas aastast 1694.

 


Dokumentides ja kroonikalistes märkmetes on kirjas, et Lüganusele ehitati koolihoone 1694. aastal. 1717. aasta Põhjasõja ajal põlesid koolid maha. Kuus aastat hiljem pöördus valitsus mõisnike poole palvega ehitada koolimajad ja panna ametisse koolimeistrid. 1765. aastal pandi alus Lüganuse kihelkonna koolidele. 1788. aastal tuli Lüganusele kirikuõpetajaks O. W. Masing.  Maidla mõisnik von Wrangel andis Masingu hoolde kaks talupoissi, et neid koolmeistriks koolitada. Võitlus rahvahariduse demokratiseerimise eest võttis üha ulatuslikuma iseloomu. Kohalikud ärksamad seltskonnategeleased asutasid Lüganuse Hariduse Seltsi, mis seadis oma eesmärgiks rahva haridusjärje tõstmise emakeelse kooli asutamise näol. Algasid eeltööd kooli asutamiseks ja koolimaja valmis 1910. aasta sügiseks. Õpiajaks oli ette nähtud kuus aastat. 1926. aastani töötas kool Erra-Liival, siis valmis endise Püssi mõisa varemeile Püssi 6-klassilise algkooli hoone, millest hiljem sai Püssi 7-klassiline kool. 1956  muudeti see keskkooliks ning direktoriks sai Reet Laigna. Suuremad ümberkorraldused organiseeriti järgmise direktori Olavi Uuemaa ajal, siis ehitati ka võimla. 1977 sai kooli direktoriks Lembit Samel. 28. augustil 1989 nimetati Püssi Keskkool ümber Lüganuse Keskkooliks. Alates 1. augustist 1993 töötab siin direktorina Tõnu Lont. 1. septembrist  2018 on kooli nimi Lüganuse Kool.

Lüganuse Keskkooli paljud vilistlased on edukalt jätkanud õpinguid erinevates kõrgkoolides, mis näitab, et ka väiksest maakoolist on võimalik saada head haridust ja kõrgeid riigieksamite tulemusi. 

Dokumentides ja kroonikalistes märkmetes on kirjas, et Lüganusele ehitati koolihoone 1694. aastal. 1717. aasta Põhjasõja ajal põlesid koolid maha. Kuus aastat hiljem pöördus valitsus mõisnike poole palvega ehitada koolimajad ja panna ametisse koolimeistrid. 1765. aastal pandi alus Lüganuse kihelkonna koolidele. 1788. aastal tuli Lüganusele kirikuõpetajaks O. W. Masing.  Maidla mõisnik von Wrangel andis Masingu hoolde kaks talupoissi, et neid koolmeistriks koolitada. Võitlus rahvahariduse demokratiseerimise eest võttis üha ulatuslikuma iseloomu. Kohalikud ärksamad seltskonnategeleased asutasid Lüganuse Hariduse Seltsi, mis seadis oma eesmärgiks rahva haridusjärje tõstmise emakeelse kooli asutamise näol. Algasid eeltööd kooli asutamiseks ja koolimaja valmis 1910. aasta sügiseks. Õpiajaks oli ette nähtud kuus aastat. 1926.
aastani töötas kool Erra-Liival, siis valmis endise Püssi mõisa varemeile Püssi 6-klassilise algkooli hoone, millest hiljem sai Püssi 7-klassiline kool. 1956  muudeti see keskkooliks ning direktoriks sai Reet Laigna. Suuremad ümberkorraldused organiseeriti järgmise direktori Olavi Uuemaa ajal, siis ehitati ka võimla. 1977 sai kooli direktoriks Lembit Samel. 28. augustil 1989 nimetati Püssi Keskkool ümber Lüganuse Keskkooliks. Alates 1. augustist 1993 töötab siin direktorina Tõnu Lont. 1. septembrist  2018 on kooli nimi Lüganuse Kool.

Lüganuse Keskkooli paljud vilistlased on edukalt jätkanud õpinguid erinevates kõrgkoolides, mis näitab, et ka väiksest maakoolist on võimalik saada head haridust ja kõrgeid riigieksamite tulemusi.