Meie koolist

Põhiväärtused


 

Lüganuse kool on  hubane  väärika ajaloo ja traditsioonidega kool, kus väärtustatakse õppimist ning märgatakse iga õpilast ja töötajat.

 

 

Lüganuse kooli ülesandeks on oma kodu, keskkonda ja kaasinimesi väärtustavaks,

aktiivseks ja haritud isiksuseks kujuneva õpilase arengu toetamine. Kooli roll on olla kogukonna vaimsuse kujundaja ja elukestva õppe keskus.

 

 

Meie koolis:

 • aitame leida lastes andekuse, toetame nende arengut, arvestame eripärasid ja läheneme õpilastele individuaalselt
 • on kõigile tagatud meeldiv ja turvaline õpikeskkond
 • peame tähtsaks suhtlemisoskuste arendamist ja maailmapildi avardamist
 • peame oluliseks loodushoidlikku ja säästvat mõtteviisi
 • saab laps pidevalt tagasisidet oma tegevuste kohta, et tunda edu ja õppida kogemustest
 • toetab huvitegevus õpilase arengut
 • toimib koostöö igal tasandil
 • on juhtimine demokraatlik – direktor kuulab ning arvestab töötajatega ning õpetajad kuulavad ja arvestavad õpilastega. 
 • peetakse kokkulepetest kinni
 •  

 

 

Lüganuse kool on  hubane  väärika ajaloo ja traditsioonidega kool, kus väärtustatakse õppimist ning märgatakse iga õpilast ja töötajat.

 

 

Lüganuse kooli ülesandeks on oma kodu, keskkonda ja kaasinimesi väärtustavaks,

aktiivseks ja haritud isiksuseks kujuneva õpilase arengu toetamine. Kooli roll on olla kogukonna vaimsuse kujundaja ja elukestva õppe keskus.

 

 

Meie koolis:

 • aitame leida lastes andekuse, toetame nende arengut, arvestame eripärasid ja läheneme õpilastele individuaalselt
 • on kõigile tagatud meeldiv ja turvaline õpikeskkond
 • peame tähtsaks suhtlemisoskuste arendamist ja maailmapildi avardamist
 • peame oluliseks loodushoidlikku ja säästvat mõtteviisi
 • saab laps pidevalt tagasisidet oma tegevuste kohta, et tunda edu ja õppida kogemustest
 • toetab huvitegevus õpilase arengut
 • toimib koostöö igal tasandil
 • on juhtimine demokraatlik – direktor kuulab ning arvestab töötajatega ning õpetajad kuulavad ja arvestavad õpilastega. 
 • peetakse kokkulepetest kinni
 •